Všeobecné podmienky  zadávania dopytu.

 

1. Zadávateľ dopytu, je povinný uviesť pri registrácii/zadávaní dopytu nasledovné údaje:  meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu v tvare ulica súpisné/orientačné číslo, PSČ a obec, región, telefón, e-mail a predpokladanú hodnotu dopytu.

 

2. Zadávateľ dopytu sa po registrácii a prihlásení pri zadávaní dopytov riadi pravidlami pre zadávanie dopytov.

 

3. Zadávať dopyt môže každý užívateľ portálu zdarma bez ohľadu na to či sa jedná o zaregistrovaného alebo nezaregistrovaného užívateľa. Bez ohľadu či sa jedná o fyzickú osobu – nepodnikateľ, fyzickú osobu – podnikateľ alebo právnickú osobu.

 

4. Dopyt sa zadáva Dodávateľom ktorí sú v registrovaní na serveri Prevádzkovateľa  v tej sekcii o ktorú má užívateľ záujem, vyplnením formulára, a  súhlasom s podmienkami zadávania dopytu.

 

5. Dopyt sa zadáva za účelom nájsť dodávateľa   požadovaného tovaru, resp. služby, služba nesmie byť zneužitá na prieskum trhu.

 

6. Popis dopytu nesmie propagovať vlastné produkty ani služby. Zadávateľ dopytu musí zadať okrem údajov pri registrácii aj svoj kontaktný údaj.

 

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať dopyt ktorý nespĺňa kritéria dopytu najmä predpokladanú hodnotu dopytu aspoň 300 EUR, podľa odhadu zadávateľa dopytu. Ďalej si vyhradzuje právo vymazať a neprijať dopyty  sú v rozpore so zákonmi SR nie sú v súlade s dobrými mravmi prípadne ohrozujú verejný poriadok svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedajú záujmom Prevádzkovateľa obsahujú vulgarizmy, alebo výroky porušujúce ľudské práva a práva menšín a to bez akéhokoľvek odôvodnenia.

 

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za realizáciu zadaného dopytu.

 

9. Zadávanie dopytu na serveri www.najdopyt.sk  je bezplatná služba a k ničomu zadávateľa dopytu  nezaväzuje.